ชีวิตหลังความตาย

ชีวิตหลังความตาย

ชีวิตหลังความตาย

ชีวิตหลังความตาย ดวงวิญญาณที่ออกจากร่าง ในตอนแรกจะวนเวียนอยู่บริเวณนั้น.. พอได้สติก็จะมีท่านมัจจุราช ทำหน้าที่มานำเอาวิญญาณของมนุษย์ หรือสัตว์ที่ชะตาถึงฆาต พาไปยังยมโลก เพื่อตรวจสอบบาป บุญ ความดี ความชั่ว ในขณะที่มีชีวิตอยู่

สภาพการตาย บ่งบอกได้ถึง

1. ตอนตายใหม่ ถ้าหากสีหน้าปกติ ร่างกายอ่อนนิ่ม สีหน้าเหมือนคนมีชีวิตอยู่ เนื่องจากได้บรรลุธรรม ดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติ

2. ตอนตายใหม่ หน้าตาซีดผาด เหมือนคนตกใจ แสดงว่าวิญญาณได้ตกสู่นรกแล้ว

3. ตอนตายใหม่ ร่างกายแข็งทื่อ หน้าตาน่ากลัว เพราะความตกใจ บางคนจะกรีดร้องเสียงคล้ายสัตว์ คนเหล่านี้ จะไปเกิดเป็นสัตว์ 4 ชนิด สังเกตได้จาก ตา หู จมูก ปาก ตาจะมีน้ำตาออก หูจะมีขี้หู จมูกจะมีน้ำมูก ปากจะมีน้ำลายฟูมปาก เป็นทวารที่ไม่สะอาด 4 ช่องทาง เมื่อจิตวิญญาณออกทางนี้ จะเกิดเป็นสัตว์ 4 ประเภท

ประเภทสัตว์ที่จะได้ไปเกิด 4 ประเภท

ตาจะมีน้ำตาออก

ตา ชอบดูสิ่งเหลวไหล ลุ่มหลง ในรูปต่างๆ คนเหล่านี้ เวลาใกล้ตายดวงตาจะเบิกกว้าง จะไปเกิดเป็นสัตว์ปีก (เกิดออกจากไข่)

หูจะมีขี้หู

หู ชอบฟังเรื่องเหลวไหล เรื่องซุบซิบนินทา คนเหล่านี้ เวลาตายหูจะชันขึ้น จะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากครรภ์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย

จมูกจะมีน้ำมูก

จมูก ชื่นชมกลิ่นคาวโลกีย์ เช่น เงินทอง สุรา นารี การพนันชื่อเสียงลาภยศ และค่านิยมที่ผิดศีลธรรม ฯลฯ จะไปเกิดเป็นแมลง มด ยุง แมลงวัน ฯลฯ หากบาปหนักมาก วิญญาณจึงถูกตีเป็นเศษวิญญาณ

ปากจะมีน้ำลายฟูมปาก

ปาก ชอบพูดเรื่องเหลวไหล พูดนินทา พูดวิจารณ์ พูดกล่าวร้ายป้ายสีด่าคำหยาบคาย คนเหล่านี้ เวลาตาย ปากจะอ้าค้างอยู่ตลอด จะเกิดเป็นสัตว์น้ำ ไปอยู่กับรสชาติที่โสโครกและสกปรก

เมื่อออกจากร่าง วิญญาณจะไปที่ไหน?

วิญญาณบาป จะถูกนำตัวส่งไป นรก 8 ขุมใหญ่ แต่ละขุมแบ่งย่อยขุมละ 36 แห่ง แต่ละแห่งมีการลงทัณฑ์และทรมานอีก 800 ด่าน แต่ละด่านมีเครื่องทรมานนับไม่ถ้วน วิญญาณบางดวงอาจตกนรกทั้ง 8 ขุมเลยก็มี โดยเฉพาะคนที่ทำกรรมชั่วมหันต์ หรือเรียกว่า “อนันตริยกรรมมีอยู่ 5 อย่าง คือ 

1. ฆ่าพ่อ

2. ฆ่าแม่

3. ฆ่าพระอรหันต์

4. ยุยงสงฆ์ให้แตกแยก

5. ทำร้ายพระพุทธเจ้าห้อเลือด

หลังจากที่คนเราตายประมาณ 1-2 วัน ปกติแล้ว เขาจะไม่รู้ว่าตัวเองตาย 7 วันให้หลัง เขาจึงรู้ว่าตนเองตายแล้ว

วิญญาณจะถูกกักบริเวณไว้ 49 วัน เพื่อรอพิจารณาคดี ในระหว่างนั้น ผู้ตายก็กำลังรอบุญกุศลจากลูกหลานทางโลก ที่กำลังวนอยู่กับงานศพเรา..

ปรากฏการณ์ 49 วัน “ชีวิตหลังความตาย”

ขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่าง “ชีวิตหลังความตาย” ก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้น ในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ได้ เว้นเสียแต่บาปกับบุญเท่านั้น

7 วัน รอบแรก

วิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่าน ดงหมาป่า ซึ่งมีฝูงหมาป่าดุร้ายเหมือนเสือขวางทาง เมื่อวิญญาณบาป ไปถึงก็เกิดหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไป ฝูงหมาป่าเห็น ดังนั้น ก็กระโจนเข้าขย้ำขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัว กรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนา ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดี เมื่อมาถึงดงหมาป่า ก็จะมีหมู่เทวะ ทูตคอยพิทักษ์คุ้มครองพวกหมาป่าได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไร จึงผ่านไปได้โดยปลอดภัย

7 วัน รอบที่สอง

เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึง ด่านประตูผี เจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นเป็น วิญญาณบาป ก็จะทุบตีอย่างไม่ปรานี และยังมีพวกเจ้ากรรมนายเวร พากันมาทวงหนี้เวลานั้น ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดี เมื่อมาถึงด่านประตูผี จะได้รับการต้อนรับและสามารถผ่านด่านนี้ไปโดยปลอดภัย

7 วัน รอบที่สาม

เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึง ยมโลก ถ้าเป็น วิญญาณบาป ก็จะถูกโซ่ตรวนไว้ และถูกบังคับนำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกส่องกรรมยามมีชีวิต ทำชั่วอะไรภาพก็จะปรากฏขึ้นเอง อย่างอัตโนมัติ เสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษ ถึงวิญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิด ตอนนี้แต่ก็สายเสียแล้ว ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดี เมื่อมาถึง จะได้รับการต้อนรับมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรกขุมต่างๆ และพาไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องที่ทำบาป กำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิด

7 วัน รอบที่สี่

เมื่อมาถึง ด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทอง การจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ ยากลำบากมาก กระดาษเหล่านี้ ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ หลงงมงายเผาส่งไปให้ ทับถมกันจนเป็นภูเขาเลากา ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ วแม้ผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์

7 วัน รอบที่ห้า

วิญญาณผู้ตายมาถึง หอดูบ้านเดิม ได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ กับการตายของตน ถึงตอนนี้ จึงได้รู้ว่าตนเองตายแล้ว ไม่อาจกลับบ้านได้อีกได้แต่เสียใจอาลัยอาวรณ์

7 วัน รอบที่หก

เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึง ด่านคุมบัญชี ยมบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูบาปบุญ ที่ผู้ตายได้สร้างสมตอนมีชีวิต หลังจากหักลบกันแล้ว ถ้าบุญมีมากกว่าบาป ก็จะให้ไปเกิดยังสุคติภูมิ ถ้าบาปมีมากกว่าบุญ จะส่งไปยังนรกภูมิ รับทุกข์อย่างน่าเวทนา

7 วัน รอบที่เจ็ด

เมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึง ด่านตรวจสอบ ยมบาลก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่า ผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่ ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่? ถ้าได้ถือศีลกินเจ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ก็จักลหุโทษ ถ้ามัวหลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้อง ก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัวที่กล่าวมา

ทั้งหมดนี้ ก็ขอให้ทุกคนในขณะมีชีวิตอยู่ นั้นเร่งสะสมความดีกันให้มากๆ นรก-สวรรค์นั้นไม่ใช่สิ่งลวงโลก ตอนนี้ท่านอาจยังไม่เห็น แต่สักวันท่านก็ต้องเห็น กฎแห่งกรรมนั้น เป็นเรื่องจริงขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

**ความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ติดตามเรื่องผีอื่น ๆ ได้ที่ ghostsilane , สนับสนุนโดย slotxo

เล่าสู่กันฟัง